Hva koster det deg når kunden ikke betaler?

Noen ganger betaler ikke kunden.
Hva betyr dette i kroner og øre for deg som eksportør?
Og hva kan du gjøre med det?
Vi gir deg noen svar her.

Hva koster et tap egentlig bedriften?

Undersøkelser viser at så mye som 90 % av all handel går på kortsiktig kreditt. Noe er sikret med forskjellige former for garantier, mens mye baserer seg på tillitt mellom kjøper og selger.

Når denne tillitten brytes kan det bli en kostbar erfaring for selger. En enkel beregning viser at dersom man taper kr. 750 000 på fordringer og har en resultatmargin på 6 % så må man øke omsetningen med kr 12,5 millioner for å balansere tapet. Jo lavere marginer jo mer salg.

Det er vanskelig å forutsi hvilke kunder som vil misligholde sine betalingsforpliktelser. Det er ikke bare nye og ukjente samarbeidspartnere som utgjør en risiko; minst 25 % av alle konkurser finnes blant etablerte kunder med god betalingshistorikk.

Noen ganger må man ta sjanser for å bli en suksessfull bedrift. Men, det betyr ikke at man må ta unødig risiko. Risikoen kan du flytte fra egen bedrift til GIEK Kredittforsikring. Da unngår du unødige overraskelser når handelen ikke går som planlagt.

Med en kredittforsikring i GIEK Kredittforsikring vil 90 % av fakturaverdien være sikret dersom kunden ikke gjør opp for seg. Forsikringen dekker manglende betaling ved insolvens, politisk risiko og betalingsuvilje.

Vil du vite mer om hvordan du kan sikre bunnlinjen mot tap. Ta kontakt på telefon +47 468 72 000 eller på e-post: post@giekkreditt.no