Hva skjer i Dubai?

Myndighetene Forente Arabiske Emirater (UAE) skal ha blitt skremt av sanksjonene mot Qatar (som ble anklaget for terrorfinansiering), og ønsker ikke å bli utsatt for det samme. Representanter fra GIEK Kredittforsikring har vært i Dubai og tatt temperaturen på situasjonen.

GIEK Kredittforsikring har engasjement på mange kjøpere i de Forente Arabiske Emirater (UAE) – men opplever at risikoen er høy og at tapene er uforholdsmessig store. Representanter fra GIEK Kredittforsikring dro derfor ned til Dubai den 18-22 september ifm med en sjømatmesse som fant sted den uken. De benyttet samtidig anledningen til å besøke kjøpere av norske varer som holdt til i regionen.

Flere kilder i regionen melder at lokale kreditter (bank) nå er nærmest fraværende, og at det stilles svært store krav til dokumentasjon og sikkerhet. Små traderene og mindre selskaper er i ferd med å forsvinne eller har forsvunnet allerede, samt også noen av de store som har tatt mye risiko sliter nå.

Dette gir selvfølgelig muligheter for de selskapene som tidligere har opptrådt forsiktig og seriøst, og derfor er det muligheter for norske aktører som har gode og lange relasjoner til disse selskapene som ansees som «seriøse».

Det antas at det er en del hvitvasking i Dubai, da det er mange som etablerer selskaper her og det er stor pengestrøm fra mange land sier Tine Holmeide, Juridisk rådgiver i GIEK Kredittforsikring. Myndighetene forsøker å få orden på bank/finansiering, og alle betalinger må nå dokumenteres med fakturaer, varene inspiseres og tollpapirer må være i orden!

De andre GCC (Gulf Cooperation Council), Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia er mer oversiktlige. I UAE er det vanskeligere. Lav oljepris over tid har gjort at flere har fått problemer. Vi bør være svært forsiktige med nyetablerte selskaper, samt holde oss unna tradere er konklusjonen til Merete Skjelland, Senior Underwriter i GIEK Kredittforsikring.

Når man snakker med norske eksportører til regionen sier flere at det er den lave oljeprisen som er hovedfaktor til problemene, samt at situasjonen i Jemen, Syria og Irak spiller inn.

I tillegg har nå anklagene om terrorfinansiering i Qatar som har ført til at det nå i UAE er krav om at alle transaksjoner i banksystemet skal dokumenteres/verifiseres på begge sider, samt kun være mellom A-B. Dette legger en «demper» på muligheten for «kreativ» ift finansiering. Dette synes derfor av flere å være positivt. Neste år kommer i tillegg implementering av VAT som også vil bidra positivt strukturelt.

Historisk så har økonomien i UAE i all hovedsak vært knyttet opp til stadige nye (utenlandske) investeringer (i eiendom) og re-investeringer av gevinst. Dette spillet forutsetter at alt går oppover. Nå er det imidlertid utflating og avskalling som står for tur, også for fiskebransjen (som er den største bransjen for GIEK Kredittforsikring i denne regionen) der mye er blåst opp på kreditt, og arbeidskapital er tatt ut av bedriftene for å settes i annen virksomhet som kanskje ikke ble så gullkantet som antatt…dette slår nå tilbake...

GIEK Kredittforsikring vil fortsatt være en risikoavlaster i dette markedet - men siden vi har erfart at risikoen er høyere enn først anntatt vil vi måtte være nøye og grundige både ift prisingen av risikoen og størrelsen på kredittgrensene vi gir.