GIEK Kredittforsikring fortsetter veksten

GIEK Kredittforsikring har økt premieinntektene hvert eneste år siden vi ble skilt ut fra Garanti-Instituttet for Eksportkreditt og etablert som et eget selskap i 2001. Fjoråret var intet unntak. I 2013 hadde GIEK Kredittforsikring en vekst i premieinntektene på 3,8% ift 2012.

Veksten fortsetter også inn i første kvartal 2014. I løpet av de tre første månedene i år, har veksten vært på hele 18% ift første kvartal i 2013. Hovedårsaken til den store veksten i Q1-2014 synes å være de økte lakseprisene som har ligget på over 45 kroner i nesten hele kvartalet.

GIEK Kredittforsikrings portefølje er som et speilbilde av norsk eksportindustri. Når fiske eksporten øker, øker vår portefølje – når papir industrien sliter med nedleggelser, reduseres vår portefølje tilsvarende. Det er imidlertid med glede at vi registrerer at GIEK Kredittforsikring har 4 ganger så høyt forsikret volum i 2013 enn det vi hadde for 10 år siden.

Vårt formål er å fremme norsk eksport ved å være en langsiktig, engasjert og kompetent tilbyder av kredittforsikring. Dersom du skal eksportere varer eller tjenester vil vi kunne hjelpe deg hele veien.

GIEK Kredittforsikring gir deg SIKKERHET NÅR DU TRENGER DET!